در مراسم تجلیل و تشویق دانشجویان مستعد نو ورود
گفتگوی رییس سمپاد وزارت آموزش و پرورش با دانشجویان و دانش‌آموزان مستعد

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان مستعد نو ورود البرز ضمن ابراز خرسندی بابت حضور در این مراسم، نکاتی را به مستعدان برتر و نخبگان آینده در میان گذاشت.

دکتر مهاجرانی در شروع صحبت‌هایشان بیان داشتند: کلمه نخبه کلمه‌ای هم خوب است هم بد، خوب است از این جهت که به معنای حقیقی آن برگردیم، یعنی، نخبه سرآمدی است که سرآمدی آن اثبات شده است و با حل مشکلات کشور برای کشورش ایجاد ارزش افزوده می‌نماید.
وی در ادامه اظهار داشت: کلمه نخبه مثل شمشیر دو دَم است، هم می‌تواند خوب باشد و هم می‌تواند خطرناک باشد.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه آدمی مثل پرنده است و پرنده برای پرواز به دو بال نیاز دارد افزود: یکی از آن بال‌ها، بال علم است و دیگری بال اخلاق؛ اگر ما بال اخلاق را نداشته باشیم، حتماً با یک بال نمی‌توانیم پرواز کنیم و به کمال برسیم.
وی تصریح کرد: اگر فردی ذهنش را با مجموعه‌ای از علوم پُر کند ولی فراموش کند از کدام باب رَسته و رُسته، این فرد نمی‌تواند فرد مؤثری باشد.
ایشان بیان داشت: نخبه وقتی نخبه است که دست پدر و مادرش را بگیرد و ببوسد "نه فقط دست، که پای آنها را ببوسد". نخبه وقتی نخبه است که همیشه به احترام آموزگارش قیام بکند و حرمت بگذارد، نخبه وقتی نخبه است که فراموش نکند اگر من رشد کردم، تعداد زیادی از افراد بودند که مستعد رشد بودند ولی فرصت رشد پیدا نکردند و لذا در قبال آنها مسئولیت دارد.
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به حضور خانم دکتر شهربانو عریان، استاد نمونه و چهره ماندگار رشته علوم زیستی کشور افزود: نخبه به معنای واقعی ایشان هستند، به جهت اینکه علاوه بر کسب همه مدارج علمی مؤسسه خیریه‌ای دارند که به همه آن چیزهایی که من عرض کردم، ایشان عمل کرده است.
وی تأکید کرد: نخبگی فقط یک اسم نیست، اگر یک اسم باشد، اتفاقاً بسیار خطرناک است، تمام بمب‌های شیمیایی و بمب اتم و داروهای مخدر را دانشمندان ساختند و جنایت‌هایی که علم مُضر کرده است را نباید فراموش کرد.
وی در ادامه بیان داشت: آن علمی که می‌گویند خاتم مُلک سلیمان است، آن علم، علم دیگری است، آن علمی است که فرد را نخبه می‌کند و به واسطۀ آن علم، فرد می‌گوید من در مقابل هستی و در مقابل آن که مرا آفریده است، حقیرم و من مسئولم در مقابل آنچه به من به عنوان هوش و فرصت داده شده است.
وی با تأکید بر ترویج اخلاق نخبگی افزود: ما برای ساختن جامعه‌ای آرمانی نیاز داریم، به نگاه جامع و نگاه گسترده و باید از نگاه‌های کوچک پرهیز کنیم و نباید فراموش کنیم که وقتی می‌توانیم جامعه‌مان را بسازیم که بلند و بزرگ فکر کنیم.
ایشان با اشاره به اینکه ما همگی به زبان پارسی صحبت می‌کنیم، چون میراث دار فردی به نام فردوسی هستیم، بیان داشت: کشورها به میزان زحمتی که افراد آن جامعه می‌کشند، رشد پیدا می‌کنند، این نکته، مهم است. 
وی در پایان بیان داشت: آنچه که ما امروز داریم مدیون کسانی است که بین ما نیستند، ما امروز نفس می‌کشیم چون نفس‌های زیادی از نفس افتاد. ما امروز در حریم امنی هستیم چون کسانی برای این امنیت جنگیدند و چون دور دست را دیدند و فقط خودشان و رفاه خودشان را انتخاب نکردند.
ایشان صحبت‌هایشان را با جمله‌ای از گابریل گارسیا مارکز به اتمام رساند "دنیا را از آنچه گرفته‌اید بهتر تحویل بدهید، خواه با تربیت یک فرزند، خواه با نوشتن یک کتاب، خواه با کاشتن یک گُل در باغچه"

گزارش تصویری مراسم

تاریخ انتشار : 1398/12/05
کد : 10113
تعداد بازدید: 752