شنبه 18 مرداد 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

یادداشت/
راهبریِ راهبردیِ نخبگان در رونق تولید

راهبریِ راهبردیِ سرآمدان و نخبگان حقیقی در گلوگاه‌های فرآیند پرپبچ و خَم تولید کشور، در همه زمان‌ها و به ویژه در شرایط سختِ تحریم‌های پیچیده، افقی روشن و امیدبخش را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.  

*مهدی حمزه پور

«رونق تولید« از آن دست موضوعاتی است که اکثر متخصّصانِ اقتصاد و مدیریت آنرا تنها راه برون رفت کشور از هجمه های بیرونی فزاینده می دانند.مقوله حیاتی و پر اهمّیتِ رونق تولید تنها با تعیین شعار سالانه محقق نخواهد شد، بلکه این‌ امر مستلزم تعیین راهبردها، راه‌کارها و نیز بکارگیری موثّرسرمایه های انسانیِ والا و در ترازِ بالا است که امکان اجرای آن را فراهم می سازد.با رصد حقیقیِ میدانیِ زیست بومِ عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و رسانه ای کشور در می یابیم که موانع و چالش های متعدّدی را برای تحقق این راهبرد در پیش رو داریم و به طور قطع نیازمندِ به یک عزم و تصمیمِ بزرگ، عالمانه، قاطعانه وشجاعانه هستیم که بدون شک در این کارزار سخت، پیچیده و ترکیبی، راهبریِ راهبردیِ مردان و زنانِ سرآمد و نخبه، بسانِ هادیان اصلی این اَبرموضوع، بیش از همه جلوه می نماید.

خطای راهبردیِ مدیریتیِ کشور در بحث راهبریِ تولید، سخت افزاری نگریستنِ صِرف به این موضوعِ چند وجهی و پیچیده است؛ در حالیکه مدیریت و راهبری این امر شامل سه گانه ی سخت افزار، نرم افزار و مغز افزار،  به صورت در هم تنیده و توامان، می باشد. در هریک از این ابعاد سه گانه می توان راه کارهایی را برای تفوّق بر موانع متعدّد و متنوّعِ رونق تولید برشمرد.از بُعد سخت افزاری، مهمترین عامل رونق تولید را در کنار سایر عوامل مطرحی مانندِ حمل و نقل، نگهداری (انبار داری) و توزیع، تامین مالی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی می دانند که نقش بازار پول (بانک ها)، بازارسرمایه (بورس های اوراق بهادار) و بازار بیمه (صنعت بیمه) در این میان، نقشی حیاتی و غیرقابل انکاراند.

از بُعد نرم افزاری می توان به عواملی مانند ارتقای مستمر و پایدار فرهنگ عمومی در زمینه تقدّس ِمقوله کار، تولیدِمولّد و کار آفرینی، نظارت هوشمند، پیشگیرانه و شفّاف، مبارزه جدّی، علمی و تخصّصی با زمینه های بروز فسادِ فردی و نظام یافته، ثبات در قوانین و مقرّرات و جلوگیری از تصمیم های خلق السّاعه، عجولانه، بی برنامه و فاقد آینده نگری جامع اشاره کرد.

بُعد مهم دیگر، بُعد مغزافزار است.عاملی بنیادین، ارتقابخش، رونق آفرین و نوآور که نقشی بی بدیل و مزیّت ساز در فرآیند زنجیروارِتحقیق و توسعه، تامین، تولید، بازاریابی و فروش محصول اعمّ از کالا و خدمات ایفا می نماید.

بعد مغزافزار اشاره مستقیم به سرمایه های انسانی متخصّص و مسئولیت پذیر دارد و به همین دلیل رهبریِ چند سطحیِ سرمایه های انسانی ِارزش آفرین در قالب اتّخاذ راهبردهای اقتضایی گوناگون در فرآیند طولانیِ مدیریت و راهبری استعدادهای برتر شامل استعدادخواهی، استعدادیابی، استعدادپروری، استعداد داری و استعدادافزایی از اهمیّت بسیار بالایی برخورداراست؛ بگونه ای که با استمرار در این امرمهم، انتظارِطلوع، درخشش، رونق، ارتقا و اثرگذاریِ جهش وارِ سرآمدان و نخبگان در موضوع تولید را انتظار داریم.به بیانی دیگر، راه اساسی و پراطمینانِ رونق تولیدِ داخل، اتّکای عملی و حقیقیِ حّداکثری به ظرفیّت بالایِ سرآمدان و نخبگان در تحوّل واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی به مثابه قلبِ رونق تولید می باشد.

در این میان نقش دانشگاه های پژوهشی و کارآفرین به عنوان دانشگاه های نسل دوّم و سوّم و نیز نهادهای سیاستگذار، برنامه ریز و خطّ مشی گذاری چون بنیاد ملّی نخبگان در شناسایی دقیق، ظرفیّت سنجی، هدایت و توانمندسازی، ایجادبانک اطلاعاتیِ تخصّصی و هدفمند از مستعدّین، سرآمدان و نخبگان و ایجاد پیوند حقیقی بین صنعت و دانشگاه از طریق معرّفی مستمر و با برنامه  نخبگانِ تخصّصیِ فناوری های سخت و نرم به بدنه تولیدی کشور برکسی پوشیده نیست.نتیجه آنکه، راهبریِ راهبردیِ سرآمدان و نخبگان حقیقی در گلوگاه های فرآیند پرپبچ و خَم تولید کشور، در همه زمان ها و به ویژه در شرایط سختِ تحریم های پیچیده، چندلایه، مستمر و پایدار، افقی روشن و امیدبخش را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.    

   

*دبیر شورای فرهنگی سازی  بنیاد ملی نخبگان

تاریخ انتشار : 1398/05/19
کد : 43
تعداد بازدید: 391

              تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس:البرز، کرج، 45 متری گلشهر، خیابان شهید آقازاده (ارغوان شرقی)، پلاک 68 -- کدپستی: 3137884344-- تلفن: 5-33555063-026