آشنایی با بنیاد نخبگان استان البرز

نظر به تأکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت های علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و با هدف شناسایی، هدایت، حمایت مادی از نخبگان و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم ‌افزاری در جلسه دیدار برخی از نخبگان علمی کشور با ایشان در مهر ماه 1383، بنیاد ملی نخبگان کشور تشکیل گردید .

دفتر نخبگان استان البرز به استناد آیین نامه تاسیس و اداره دفتر نخبگان استان بنیاد ملی نخبگان و با پیگیری های بنیاد ملی نخبگان و استانداری استان البرز در تاریخ 1390/10/18 با حضور معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، استاندار محترم استان البرز و مقامات بلند پایه استان فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.